เรามีผลิตภัณฑ์มะพร้าวพร้อมให้บริการตามความต้องการ
โดยที่คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการชนิดใด

 • Coconut tree

  กล้ามะพร้าว

  Coconut plant

  กล้ามะพร้าวของเราผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี โดยเลือกจากแม่พันธุ์ที่มีประวัติการออกลูกสม่ำเสมอ ผลมีขนาดใหญ่ ทนต่อโรคและแมลง

 • Coconut

  มะพร้าวสด (ลูก)

  Coconut

  มะพร้าวออร์แกนิกสดจำหน่ายเป็นลูก เก็บได้นานกว่ามะพร้าวแบบแยกน้ำและเนื้อ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำมะพร้าวไปใช้เป็นวัตถุดิบ

 • Coconut drink

  มะพร้าวสด (แยกเนื้อและน้ำ)

  Coconut water

  มะพร้าวแบบแยกน้ำและเนื้อบรรจุถุง ภายในโรงเรือนที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความสะอาด ไม่ปนเปื้อนสารเคมี